Домой Агентства недвижимости

Агентства недвижимости

Медиків в Полтавську область «заманюють»...

УПолтавськійобластізакликалиприїжджатинароботулікарів,уякихнемаєвласнихквартир.Зокрема,житловжедобудовуютьвмістечкуРешетилівка.Журналісти"Сегодня"дізнавалися,скількимедиківзможутьотриматибудинкиіякцедопоможепацієнтам. Лор-лікарЯрославГрушкопотрапивнароботувРешетилівкуза розподіломзуніверситету.Каже,щозалишивсябтутнадовго,якбибуложитло."Жилье – это для молодого специалиста такой фактор, который его задержит на месте. Даже не заработная плата, а именно жилье", – считает врач.МісцевавладавирішилазабезпечитиЯрославаічотирьохйогомолодихколегжитлом.Підслужбовіквартириперебудовуютькорпусрайонноїлікарні,якийдесятьроківстоявнедобудованим.У...